Monday, 16 February 2009

I should have closed my eyes...

Focus Shaula, FocuS!! Magtrabaho ka! Goodness!!
Just work and work and work and work and work and work!

Tapusin mo lahat ng pending mo
Mag-gym ka na rin
Mag-capoeira ka pa
Mag-aral ka magluto
Linisin mo buong bahay
Ayusin mo legal docs mo.
Basahin mo na yung mga libro mo
Maging active ka na rin sa SiM
Magpaka bibo ka sa lahat ng bagay
Para ang hahanapin mo na lang, eh, ang oras ng pagtulog mo.

No comments:

Like This Blog? Subscribe Now! (free)

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

..

Let's Ex Links!

Let's Ex Links!
TO THOSE BLOGGERS WHO LOOVED TO X-LINKS WITH ME: Pls link me first then message me with your Blog Url. Right after I check your blog, I'll do the same... I'll add you to my "Blog-er Friends". Mind you that I always visit blogs that I linked. So please do the same. Thanks :) Have fun browsing :)